Tse Sertifikası

TSE Belgesi Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla 1960 yılında kurulmuştur. 
TSE, 26 Mayıs 1955'de ISO'ya, 
1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'na (IEC) asil üye olmuştur.